Patirtinio mokymosi centras

  • Facebook Social Icon

               Iš istorijos

   Patirtinio mokymosi centras, priklausantis viešajai įstaigai Telšių jaunimo centrui, įsikūręs Džiuginėnų kaime Gadūnavo seniūnijoje Telšių rajone visai šalia Džiuginėnų dvaro. Tai buvo ištuštėjęs, daug visko patyręs, senas mokyklos pastatas, kuris, pakliuvęs į jaunimo centro rankas, prikeltas naujam gyvenimui, naujai veiklai, naujoms patirtims. Šiandien čia ramybės nerasi - taip, kaip ir seniau, tik truputį kitaip.

  Žmonės čia būna ne po vieną, o grupėmis, kurios atvyksta MOKYTIS pačiais nekasdieniškiausiais  metodais. Mokytis iš savo patirties. Čia žmonėms skatinami būti laisvi rinktis  užduotis, išsikelti sau asmeninius ar grupinius tikslus, bandyti, klysti, dar kartą bandyti, pasidalinti atradimais, supratimais, matymais.

      Šitą mokymąsi vadiname PATIRTINIU.

               Apie patirtinį mokymąsi

  Patirtinis ugdymas – tai ugdymo tikslu kryptingai suorganizuotas procesas, kai mokomasi iš asmeninės ugdymo metu nutinkančios patirties, dalyvaujant tam tikrose veiklose. Šitas mokymosi būdas patrauklus tuo, kad mokomasi ne iš knygų ar eksperto, o žvelgiant į savo patyrimą. Todėl būna sunku prognozuoti, ką kiekvienas dalyvis išmoks, ir kokie pokyčiai įvyks. Dažniausiai dalyviams siūlomos įtraukiančios, aktyvios, nekasdieniškos veiklos, kuriose daug neapibrėžtumo. Tai skatina mokymąsi. Bene svarbiausia patirtinio mokymosi dalis yra patirties apmąstymas ir įvardinimas: kas vyko, ką pastebėjome, kaip jautėmės. Reflektuodami savo patirtį grupės dalyviai, atlikę tas pačias užduotis su tais pačiais žmonėmis, įvardina skirtingus supratimus, formuluoja sau svarbias išvadas. Būna, kad po to jas susieja su įprastine veikla kasdieniniame gyvenime ir keičia savo elgesį, reakcijas, požiūrį...

        Kaip vyksta patirtinis ugdymo procesas, paaiškinama naudojant PATYRIMO RATĄ pagal D. Kolbą.

      Konkreti veikla/patyrimas – patirties stebėjimas/refleksija- patirtimi paremtų išvadų formulavimas – išvadų „tikrinimas“/ išbandymas/eksperimentavimas.

 

                             Informacija paimta iš „Patirtinio refleksyvaus mokymo taikymo vietos bendruomenėse metodikos“.