Veiklos

   Patirtinio mokymosi centre dirbame su įvairiomis žmonių grupėmis. Mūsų mėgstamiausi, patikrinti metodai dirbant su grupėmis  - patirtiniai žygiai ir patirtinės aukščio užduotys. Atsižvelgdami į grupės poreikį ir keliamus mokymosi tikslus organizuojame vienos ar kelių dienų mokymus.

   Ši mokymosi forma yra patraukli, vykstanti neformalioje aplinkoje ir siūlanti daug iššūkio. Toks mokymosi būdas, kai žmonėms leidžiama patirti pvz. atlikti užduotį ir po to užduoties metu įgyta patirtis yra reflektuojama. Besimokantieji kviečiami pagalvoti, kas vyko užduoties metu, kaip jautėsi, ką išgyveno ir pan. Kiekviena nauja patirtis (užduotis) yra aptariama. Tik aptarta, įsisąmoninta patirtis yra mokymosi medžiaga dalyviui: būna, kad žmonės atranda naujų dalykų apie save, pasitvirtina senas tiesas, netgi pasiryžta jas keisti.

Temos, su kuriomis dirbame:

  • asmeninis savęs pažinimas, savo ribų pajautimas;

  • kartu besimokančių, dirbančių, daug laiko kartu praleidžiančių žmonių gilesnis tarpusavio pažinimas'

  • pasitikėjimo savimi ir kitais grupės nariais didinimas;

  • bendravimo kokybės gerinimas;

  • lyderystės įgūdžių stiprinimas.

Grupės, su kuriomis dirbame:

  • moksleivių klasės, mokyklų bendruomenės;

  • jaunimo grupės;

  • dirbantys su jaunimu specialistai, socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai;

  • bendruomenių nariai;

  • įstaigų/įmonių komandos/ kolektyvai.

 

Grupės dydis nuo 8 iki 30 asmenų.

Filmukas apie Aukščio užduotis

Patirtiniame mokymosi centre Džiuginėnuose