DofE - The Duke of Edinburgh's

                           International Award

     The Duke of Edinburgh's International Award yra pasaulyje pirmaujanti jaunimo apdovanojimų programa, kurioje dalyvaudamas ir tu gali patirti daugybę nuotykių, susirasti draugų, atrasti savo užslėptus talentus, geriau pažinti save. Dalyvaudamas DofE apdovanojimuose tu gali kryptingai ugdyti įgūdžius, kurie jau ir taip yra tavo gyvenimo dalis arba gali pradėti užsiimti veikla, apie kurią anksčiau net nebuvai pagalvojęs.

Dalyvaudamas programoje tu pats išsikelsi savo tobulėjimo tikslus ir susiplanuosi veiklas, todėl neabejojame, kad tai tau tikrai patiks!

  The Duke of Edinburgh‘s International Award (DofE apdovanojimai) yra programa, skirta jaunimui nuo 14 iki 24 metų, suteikianti gyvenimui reikalingų įgūdžių, padedančių keisti pasaulį, bendruomenę, save. Programos esmė – įveikti asmeninius iššūkius, kurie skatintų tapti atsakingu, aktyviu piliečiu, prisidedančiu prie visuomenės gerovės. Tai savanoriška veikla, nepripažįstanti jokios konkurencijos, skatinanti savęs pažinimą ir tobulėjimą.

     The Duke of Edinburgh‘s International Award programoje gali dalyvauti kiekvienas, amžiaus kriterijų atitinkantis, žmogus: protinė, fizinė negalia ar socialinės sąlygos negali trukdyti tapti programos dalyviu. DofE apdovanojimų programos veiklos atliekamos laisvalaikiu, o už programos įgyvendinimą atsakingi mokytojai fiksuoja pasiekimus.

    Pasiekimai vertinami trimis programos lygiais, kuriuos įveikus gaunamas atitinkamas apdovanojimas:

BRONZA - dalyviams nuo 14 m., minimali dalyvavimo trukmė – 6 mėn.

SIDABRAS - dalyviams nuo 15 m., minimali dalyvavimo trukmė – 12 mėn.

AUKSAS - dalyviams nuo 16 m., minimali dalyvavimo trukmė – 18 mėn.

Dalyvaujant programoje vykdomos šios veiklos:

   Sportas

Skatinama gerinti savo fizinę formą, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, rūpintis savo fizine bei psichikos sveikata.

 

  Savanorystė

Skatinama teikti paslaugas savo bendruomenei, užsiimti savanoriška veikla ir ugdytis socialinę atsakomybę.

 

  Žygiai gamtoje

Skatinama ugdytis komandinio darbo įgūdžius, išmokti pozityviai spręsti konfliktus, pradėti labiau rūpintis savo aplinka.

 

  Įgūdžių lavinimas

Skatinama atpažinti ir ugdytis savo talentus, pasitikėti savimi, atrasti verslumą.

   DofE apdovanojimai yra pasaulinis standartas jaunų žmonių popamokinės veiklos pripažinimui, taikomas 140-yje pasaulio šalių. DofE apdovanojimų ženklelius vertina Didžiosios Britanijos universitetai, nes jie parodo jaunuolių gebėjimus ir interesą prisitaikyti naujoje kultūroje, dirbti komandoje, prisidėti prie vietos bendruomenės gerovės.

 Ženkleliai yra vertinami darbdavių, nes parodo jaunuolių gebėjimą motyvuoti save, mokytis iš patirties bei planuoti savo veiklą.

Atsižvelgdami į jaunimo poreikį dalyvauti „Dofe apdovanojimų“ programoje, 2015 metais VšĮ Telšių jaunimo centras akreditavosi apdovanojimus vykdančia organizacija (AVO). 

Susidomėjai?

Daugiau informacijos ir aiškumo gali gauti iš Saulenos (Tel.  +37061854817,Email: saulenap@yahoo.com) 

                                                                           ir Renatos (Tel.  +37061745507, Email: tjcvarniai@gmail.com)